Regulamin Wypożyczalni rowerów

Wypożyczalnia rowerów prowadzona jest przez firmę Tassak s.c. z Filią w Szaflarach przy ul. Augustyna Suskiego 166. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym. 1. Przedmiot regulaminu

  1. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.
  2. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie dwóch ważnych dokumentów tożsamości / dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy/, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.
  3. Na okres wypożyczenia roweru zostaje zatrzymany depozyt w postaci jednego z dokumentów tożsamości lub kaucja zwrotna w wysokości 400 - 600zł.
  4. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
  5. Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry wg cennika. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.
  6. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.
  7. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
  8. Klient ma prawo wybrać odpowiedni dla siebie rower pod względem własnych upodobań, możliwości wypożyczalni i sugestii personelu obsługi.
  9. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
  10. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie i należy zwrócić je w należytej czystości.
  11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.
  12. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
  13. W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.
  14. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
  15. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z roweru Wypożyczający musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.
  16. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnie.
  17. Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować Wypożyczalnię pod numerem: 18 26 579 20.

  Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

Bardzo dobry pensjonat. Byłem z rodziną w styczniu. Pokój i łazienka bez zarzutu. Czysto. Zarówno właściciel jak i obsługa otwarci na problemy gości. Polecam. Z pewnością tam wrócę. Wojtek Serwis nocowanie.pl

Witam, nowy pensjonat, pokoje w standardzie hotelu, obsługa bardzo miła. Na miejscu sklep i bistro z dobrymi obiadkami. Piechotą można dojść na termy Gorący Potok(1,7 km). Byłam bardzo nam się podobało polecam. .Jarek Serwis nocowanie.pl

Bardzo dobra oferta dla grup. Dużo możliwość spędzania czasu, dobre jedzenie i świetne boisko sportowe. Polecam. Iza Serwis nocowanie.pl

Pensjonat Perła Podhala

Zapisz się na Newsletter